O Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni (SKNoMIP), używające też nazwy angielskiej : Association for Computational Materials Science and Surface Engineering powstało na Zebraniu Założycielskim w dniu 7 lipca 2005 r. w Gliwicach. Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 września 2005 r.

Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni używa także angielskiej nazwy The Association of Computational Materials Science and Surface Engineering oraz skrotów odpowiednio SKNoMiP oraz ACMS&SE

 

KONTAKT
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni

ul. Sobieskiego 12/1
44-100 Gliwice
email: info@acmsse.com