Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia Komputerowej Nauki o Materiałach i Inzynierii Powierzchni dzielą się na:

  • członków założycieli
  • członków zwyczajnych
  • członków oczekujących
  • członków wspierających (indywidualnych i zbiorowych)
  • Członków Honorowych
  • członków zagranicznych
KONTAKT
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni

ul. Sobieskiego 12/1
44-100 Gliwice
email: info@acmsse.com