Działalność naukowa, edukacyjna i szkoleniowa
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni jest współorganizatorem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, które co roku goszczą licznych światowej sławy naukowców z kraju i ze świata. Najbardziej znane serie konferencji to:

Co 2 lata Stowarzyszenie współorganizuje Światowe Kongresy Naukowe COMMENT Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technologies.
Konferencje z serii AMME, CAM3S oraz Kongresy COMMENT są miejscem spotkań dużej grupy znakomitych naukowców o światowej sławie, uczestniczących w tych imprezach naukowych od wielu lat, a także recenzujących artykuły zgłaszane do prezentacji w materiałach konferencyjnych i gwarantujących ich wysoki poziom naukowy, często podnoszących ciekawe pytania prowadzące do ważkich dyskusji naukowych podczas konferencji i kongresów.

Ponadto, Stowarzyszenie w ramach działalności naukowej, edukacyjnej i szkoleniowej organizuje inne liczne konferencje, kongresy, warsztaty, seminaria, sesje, kursy i szkolenia.

KONTAKT
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni

ul. Sobieskiego 12/1
44-100 Gliwice
email: info@acmsse.com