International OSCSCO Scientific Organisers

Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni posiada wewnętrzną agendę o nazwie International OCSCO Scientific Conferences Organisers, jako wewnętrzną niepubliczną placówkę szkolenia ustawicznego, powołaną do organizacji konferencji naukowych, kursów i szkoleń w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego odpowiednio w języku polskim i/lub angielskim, głównie w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, inżynierii mechanicznej, inżynierii biomedycznej, inżynierii stomatologicznej, automatyki i robotyki, nanotechnologii, technologii procesów materiałowych, komputerowej nauki o materiałach, informatyki stosowanej, zarządzania przemysłowego oraz czystszej produkcji, jako obszarów objętych zainteresowaniem Stowarzyszenia. Siedzibą wewnętrznej agendy o nazwie International OCSCO Scientific Conferences Organisers, jest każdorazowa siedziba Stowarzyszenia Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni ujawniona w KRS. 

KONTAKT
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni

ul. Sobieskiego 12/1
44-100 Gliwice
email: info@acmsse.com